คอร์สเสริมพัฒนาการด้านภาษา

ขั้นตอน-01

ปรับสมดุลระบบประสาทการรับรู้

ปรับระบบประสาทรับความรู้สึก
ให้มีความพร้อมเหมาะสมแก่การฟัง

ขั้นตอน-02

เพิ่มเติมคลังคำศัพท์

ก่อนจะสื่อสารได้นั้นจะต้องเกิดความเข้าใจในภาษาและมีคลังคำศัพท์ที่รู้จักจำนวนหนึ่งก่อน

ปรับพื้นฐานด้านร่างกาย

การจะสื่อสารได้ ร่างกายต้องแข็งแรงปอดและท้องทำงานได้ดี มีการขยับปากที่ถูกต้องเพื่อการออกเสียงที่ถูกต้อง

ขั้นตอน-03

สร้างความมั่นใจในการเข้าสังคม

การสื่อสารจะประสบความสําเร็จ
ก็ต่อเมื่อสามารถทำให้ผู้รับสารเข้าใจได้ตรงกับที่ผู้ส่งสารต้องการ

ขั้นตอน-04

กิจกรรม Work Shop สาขา หนองแขม

กิจกรรม Work Shop สาขานนทบุรี

กิจกรรม Work Shop สาขาคูคต

อุปกรณ์ และของเล่นกระตุ้นพัฒนาการทางภาษา

“ ปรับพื้นฐาน ปรับพฤติกรรม และกระตุ้นให้เกิดการพูดตั้งแต่รากฐานด้านร่างกาย
สู่การสื่อสารอย่างสมวัย ”

คอร์สนี้เหมาะกับเด็กไม่ยอมพูด พูดแต่คำซ้ำ ๆ พูดไม่ชัด พูดไม่คล่อง ออกเสียงไม่ถูก สื่อสารไม่ตรงความหมาย คำศัพท์น้อย มีปัญหาด้านการพูด เด็กที่สามารถพูดได้แต่มีพัฒนาการในการพูดที่ล่าช้ากว่าวัย