บทความ

สมาธิสั้น พัฒนาการล่าช้า ภาษาล่าช้า ออทิสติก ดาวน์ซินโดรม
บทความวิชาการ
อาจารย์ เสาวภาคย์ ทัดสิงห์

ภาวะออทิสติก ทำให้พ่อแม่เครียดสูง

“ภาวะออทิสติก” ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พบว่า “ภาวะ

Read More »