ประเมินพัฒนาการ

เนื่องจากเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ และการเจริญเติบโตที่รวดเร็วเรียกได้ว่าเผลอแป๊บเดียวก็โตแบบที่พ่อแม่ไม่ทันรู้ตัวเลยด้วยซ้ำ
การประเมินพัฒนาการจึงมีความสำคัญในการช่วยให้เราสามารถติดตามได้ว่าปัจจุบันเด็กเติบโตไปถึงขั้นไหนแล้ว สมวัยหรือไม่
มีปัญหาทางพัฒนาการหรือเปล่า และนำไปสู่การวางแผนส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้องให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน ซึ่งจะช่วยให้
เด็กมีความพร้อมในการเรียนรู้ที่ดีมีคะแนนเชาว์ปัญญาเพิ่มขึ้น มีโอกาสสำเร็จการศึกษามากกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ
สามารถปรับตัว และช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อเติบโตขึ้น

ขั้นตอนการรับบริการ

1 . นัดวันประเมิน ระยะเวลาการประเมิน
30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ประเมินพัฒนาการ
โดยผู้เชี่ยวชาญ (พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยา) 

2. วางแผนการกระตุ้นพัฒนาการ
รายบุคคล

3. เลือกวัน และเวลาที่สะดวก
เปิดทำการ 09.00-18.00 ทุกวันจันทร์
ถึงวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 (หยุด ปีใหม่ และสงกรานต์) ครั้งละ 1.5 ชั่วโมง

4. คุยกับผู้ปกครอง ให้คำแนะนำ
5-10 นาที / ครั้ง

ระยะเวลาการเรียน

คอร์สที่แนะนำคอร์สแรก 8 ครั้ง ขั้นต่ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1.5 ชั่วโมง
คอร์สกลุ่ม และคอร์สเดี่ยว

ทุกท่านจะได้เรียนเป็นแบบ 1 ต่อ 1
(รวมถึงคอร์สกลุ่มนักเรียน
ก็จะมีครูกระตุ้นพัฒนาการ
ประกบ 1 ต่อ 1)

คอร์สฝึกพูด พูดช้า พัฒนาการล่าช้า : ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 3-4 เดือน*
น้องๆ จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
(ไม่มีสภาวะออทิสติกดาวน์ซินโดรม
หรือ โรคอื่นๆ และรู้จักคำศัพท์เบื้องต้น)

คอร์สฝึกออทิสติก : ระยะเวลา
โดยเฉลี่ย6 เดือน – 1 ปี*
น้องๆ จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

คอร์สดาวน์ซินโดรม :
ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 6 เดือน – 1 ปี*
น้องๆ จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

คอร์สสมาธิสั้น : ระยะเวลา
โดยเฉลี่ย 2 เดือน – 4เดือน*
น้องๆ จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

กิจกรรม Work Shop สาขาหนองแขม

กิจกรรม Work Shop สาขานนทบุรี

กิจกรรม Work Shop สาขาคูคต

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการ

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
Developmental Surveillance and
Promotion Manual (DSPM)

Denver II (Denver Development Screening
Test II) : เป็นเครื่องมือคัดกรองพัฒนาการที่มี
มาตรฐาน ได้รับการพัฒนาเพื่อนำมาใช้ใน
ประเทศมากกว่า 20 ปี