คอร์สสมาธิสั้น

“ อยู่บ้านก็ไม่นิ่ง อยู่โรงเรียนก็วิ่งรอบห้อง พูดอะไรก็ไม่ค่อยจะฟัง ว่อกแว่กง่าย เหม่อลอย ขี้ลืม ใจร้อน แถมยังรอคอยไม่ได้...จะช่วยเหลืออย่างไรดีนะ ”

โรคสมาธิสั้น เป็นโรคของสมอง เด็กไม่ได้ดื้อ ไม่ได้ซน แต่เขาห้ามตัวเองไม่ได้การมีสมาธิ การจดจ่อได้นาน
การรอคอย การเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่ว และการยับยั้งชั่งใจล้วนขึ้นอยู่กับการทำงานของสมองส่วนหน้า
หากสมองในส่วนนี้ทำงานได้ไม่เท่าส่วนอื่น ก็จะทำให้เกิดการเสียสมดุล สมองในส่วนอื่น ๆ จะต้องทำงานมากขึ้น
เพื่อทดแทน จึงทำให้เกิดอาการล้า และจดจ่อได้ไม่นานในการช่วยเหลือดูแลเด็กที่เป็นสมาธิสั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือกันของหลายฝ่ายทั้งตัวเด็กเอง ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดู คุณครู และการรักษาจำเป็นต้องใช้หลากหลายวิธี
ผสมผสานกันเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด

ทักษะ EF แบ่งออกเป็น 3 ด้านใหญ่ ๆ คือ ทักษะพื้นฐาน ทักษะปฏิบัติ และทักษะการกำกับตนเอง

การส่งเสริม
ตั้งแต่เด็กยังเล็ก

ความช่วยเหลือจากพ่อแม่
ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดู

ความสม่ำเสมอในการ
ส่งเสริมพัฒนาการ

โอกาสในการฝึกฝน
ยิ่งฝึกบ่อยยิ่งช่วย
พัฒนาได้ไวขึ้น